Çalışma Konuları

 • İstatistiksel Mekanik
  • Manyetik Sistemlerde Faz Geçiş Modelleri (Ising vb. modeller, yaklaşık çözüm yöntemleri)
   • Etkin Alan Yaklaşımı
   • Monte Carlo Simülasyonları
   • Genetik Algoritmalar
  • Spin sistemlerinde ısısal dolaşıklık
  • Yüksek Lisans Tezi : Phase Diagrams of the Spin-1/2 Ising Systems on Two Dimensional Lattices
 • Yoğun Madde Fiziği
  • Yarıiletkenlerde Band Hesapları
  • Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi
  • Çok parçacıklı Sistemlerin Kuantum Monte Carlo Simülasyonları
   • Varyasyonel Monte Carlo
   • Yörünge İntegrali Monte Carlo
  • Optimizasyon Algoritmaları
   • Simulated Annealing
   • Genetik Algoritmalar
  • Doktora Tezi : Quantum Monte Carlo Simulations of Solids
 • Kristal Sistemlerin Elastik Özellikleri
 • İktisat
  • Marksist Değer Kuramında değer fiyat dönüşümü (transformasyon problemi)
  • Marksist ekonomik sistem simülasyonu